Det ulmer i Trump-leiren

Duoen styrte skuta sammen i åtte år. Nå går Obama hardt ut mot Trump, for å hjelpe sin tidligere høyre hånd.

Hverdagen er fortsatt snudd på hodet. Arbeidsledigheten er høy, hotellrommene tomme og smitten blomstrer. Folk har vendt tilbake fra fjell- og kystferie, til stappfulle busser, fadderfest og hverdagsliv. Mens regjeringen her til lands samles den kommende uken for budsjettkonferanse, dundrer valgkamptoget videre over dammen. Slaget mellom de to sølvrevene Biden og Trump tilspisser seg, og det koker i Trumps innerste krets.

Demokratene hadde under forrige ukes digitale landsmøte satt alle kluter til. Tidligere president Barack Obama langet ut mot Trump i et over 20 minutters lang video. Obamas beskrivelse av den sittende presidenten oppsummerer godt hvordan demokratene akter å appellere til folket for å sikre den evigunge Biden fire år i sjefsstolen.

Strategien til Demokratene baserer seg i stor grad på å snakke ned Trump og mane folket til å velge det andre alternativet. Presidentens ledelse, eller fraværende ledelse, under covid brukes hyppig som hovedargument for hvorfor det amerikanske folket må peke ut en ny Commander in Chief. Biden og visepresidentkandidat Kamela Harris retter fokus mot alle feilene Trump har begått og snakker i liten grad om egne ambisjoner og valgløfter.

En stor del av den amerikanske befolkningen skulle nok gjerne sett en kandidat som lente seg mer mot venstre, slik som Bernie Sanders. Biden har derimot beina godt plantet i sentrum, sammen med Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus. Klokt var det likevel å alliere seg med en langt yngre kvinne som trolig vil treffe et større segment. Kamela Harris representerer en del av USA Biden aldri vil nå med samme troverdighet.

I Trump-leiren derimot, ulmer det som aldri før. Pandemien som herjer verden over har virkelig fått Trump ut på glattisen. Presidenten mangler tillit for å løse de helsemessige utfordringene landet opplever. Økonomien har hentet seg raskt inn igjen, men det holder ikke. Situasjonen har heller ikke blitt bedre av at Trumps niese Mary, har utgitt en bok som setter Donald i gapestokken. Denne helgen kunne Washington Post også avsløre at en av hovedkildene i boken er Donalds egen søster. Lydopptak avdekker at storesøster Maryanne Trump snakker svært negativt om lillebrorens atferd, intellekt og ego. Det er bensin på et allerede flammende bål. Familie står sentralt i den amerikanske kulturen, og når en søster snakker så nedlatende om sin egen lillebror må det være hold i påstandene.

Prognosene peker i retningen mot utskiftning. Biden har kommet sent, men godt i gang med valgkampen. Likevel må vi ikke glemme 2016. Da ble resultatene etter valgnatten en overraskelse for de fleste. Trump har fortsatt bred støtte langs rustbeltet og i områder den politiske pressen har dårlig oversikt over. Amerikanerne valgte annerledes for snart fire år siden, og tross Covid og en president som virkelig skyter fra hoften, ser det ut til å bli spennende måneder før valget 3. november. Mye avhenger av hvordan pandemien utvikler seg. Hvis smitten og dødsfallene over dammen synker, vil Trump mene det skyldes hans gode lederskap. Han er jo tross alt svært smart, karismatisk, godt likt og veldig god til å lede landet, skal vi tro han selv…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s