NSB blir ny. Omdøpes Vy

Det blir ny form og farge for både NSB og Nettbuss. De to selskapene skal omdøpes til Vy. Det planlagte navnebytte har fått media til å koke. Svært splittende meninger og mange følelser i sving. Ny profil og nytt navn vil koste nesten 300 millioner skattefinansierte kroner. Er det rart omstillingen engasjerer en hel nasjon? Nei, egentlig ikke…

Foto: NSB

En vy for framtiden

NSB er ikke lenger et dekkende navn for vår virksomhet, uttalte konsernsjef Geir Isaksen. Det stemmer. Jernbanereformen har satt NSB i en konkurranseposisjon. Selskapet må være konkurransedyktige. Utenlandske aktører som Go-Ahead sikler på de norske togrutene. Sørlandsbanen er allerede tapt til fordel for britene. Likevel er det usikkert om en navneendring og ny profil er veien til suksess. Bedres transporttilbudet til de over 180 000 daglig reisende om toget er grønt istedenfor rødt?

“Hvis du vil skaffe deg fiender, prøv å endre noe” – USAs 28. president Woodrow Wilson.

Forandring fryder

Endring skaper debatt. Vi så det da Statoil ble Equinor. DnB Nor ble DNB eller forslaget om Sørtoget istedenfor Sørlandsbanen. Ofte er forandring nødvendig. Geelmuyden Kiese sier at “Står du stille blir du skutt”. Uten viljen til å utvikle, endre og fornye blir man hengende etter. En verden i stadig endring krever evnen til å forandre.

Manglende goodwill

NSB sliter allerede med manglende tillit hos sine brukere. Ofte forsinkelser, innstillinger og til tider proppfulle tog. Det blir derfor umusikalsk å høre om pengebruken knyttet til navnebyttet. NSB kommuniserer for mannen i gata at navn er viktigere en kundetilfredshet. Opplevelsen brukerne sitter igjen med er at NSB endrer navn og maler togene grønne, istedenfor å bedre togtilbudet. Det sender et skummelt signal til trofaste og lojale kunder.

Når det ikke går på skinner

Ledelsen i NSB og Snøhetta fikk trolig et lite sjokk. Den enorme responsen som kom etter offentliggjøringen av navneendringen burde likevel være forventet. All historie tilsier at ending vekker følelser og skaper debatt. Samtidig vil nok navnebyttet raskt aksepteres i samfunnet. Grønne tog og personale i nye uniformer som ruller inn på perrongen vil være rart, men greit. NSB er godt vant med kanselleringer, men dette navnebyttet blir neppe innstilt…

Foto: Frode Hansen, VG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s