Det uventede gir mest effekt!

Den mye omtalte Gillette-reklamen “We Believe: The Best Men Can Be”, har den siste tiden fått nettet til å koke. Mange mener Proctor & Gamble, eieren av merkevaren Gillette, tar opp et viktig tema relatert til #metoo-kampanjen. Andre hevder derimot reklamen skjærer alle menn over én kam, som ufølsomme og overgripende. Reklamefilmen har fått enorm publisitet, men hva ønsker høvel-og barberskumgiganten å oppnå med reklamefilmen?

http://time.com/5503156/gillette-razors-toxic-masculinity/

Tradisjonelt har man tenkt at reklame skal tiltrekke seg potensielle kjøpere, og øke salget. Det stemmer fortsatt. Bedrifter investerer i reklame og markedsføring for å øke salg, kapre nye markedsandeler og øke sin synlighet. Samtidig er dagens medielandskap preget av hard konkurranse. Du må skille deg ut, for å ikke bli glemt.

Det uventede og utradisjonelle fester seg på netthinnen, alt annet forsvinner. Gillette har skjønt viktigheten av å tørre å ta sjanser for å bli husket. En veldefinert mann som barberer seg på badet, med dyster belysning og dundrende musikk ville vært forutsigbart. Det ville ikke fått en distinkt plass i forbrukerens minne. Derimot har Gillette tatt en sjanse. Dagens reklame portretterer både den klassiske mannen som barberer seg, samtidig som reklamen evner å ta opp et samfunnsproblem som engasjerer.

Reklamefilmen skiller seg ut og har resultert i en polarisert debatt. Om filmen genererer økt salg vet jeg ikke, men den har vist at Gillette bryr seg om samfunnet. Gillette fremstår med reklamefilmen som en samfunnsengasjert merkevare. De bruker sin ledende posisjon i markedet til å belyse et aktuelt tema. Ettersom Gillette åpenbart henvender seg til menn, har de troverdighet til å belyse problematikken rundt menns upassende oppførsel. Hva målet var med kampanjen er vanskelig å si. Filmen har uansett vist seg å bidra til økt synlighet. Gillette har i mine øyne fått mer positivt enn negativt ut av filmen fordi de har turt å reflektere rundt menns atferd. Kanskje kan reklamen bidra til å barbere bort noe av den negative oppførselen i dagens samfunn?

Se den omdiskuterte filmen her:

S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s